CRM systém

CRM systém

CRM systémy jsou nástroje, které pomáhají soustředit veškerá zákaznická data na jedno místo. Uživatelé pak mohou s těmito daty efektivně pracovat, využít je k úspěšnému obchodování a zvýší s jejich pomocí zákaznickou spokojenost.

Podle konkrétních funkcí mohou mít jednotlivé CRM různé cíle. Jsou však tři základní účely, které všechny CRM systémy spojují:

1. Poskytování informací

CRM systémy předávají maximální množství užitečných informací každému, kdo se dostane do kontaktu se zákazníkem, a to v kterékoli fázi prodeje. Patří sem třeba: 

  • celá historie toho, co máte s konkrétním klientem za sebou, 
  • jaké jste řešili problémy a s jakým výsledkem
  • nebo jaký je historický objem prodeje, který jste u klienta realizovali.

Tyto informace využije například:

  • obchodní oddělení při setkávání a navazování kontaktu s klienty,
  • zákaznická podpora pro rychlou pomoc současným klientům,
  • marketingové oddělení pro zacílení kampaní na stávající klienty.

2. Zjednodušení evidence zákaznických dat

Pokud firmy zákaznická data evidují, často je mívají roztříštěná na různých místech, jako jsou excelové tabulky, různé firemní disky či dokonce tištěné dokumenty. CRM systém tuto bolest eliminuje a umožňuje firmám evidovat veškerá data na jednom místě.

V CRM systému proto najdete databázi klientů, plánovač obchodních aktivit i nástroje pro řízení obchodních případů.

3. Zefektivnění práce

CRM dokáže automatizovat a usnadnit činnosti hned několika oddělení ve firmě, zejména pak obchodníků. Zbaví je administrativní zátěže, jako je přepisování, papírování nebo dohledávání informací, takže se mohou lépe věnovat tomu, co by mělo být hlavní náplní jejich pozice – obchodování

CRM ovšem usnadní práci také manažerům, týmu zákaznické péče a marketingovému oddělení.

Teď už víte, jaké zázraky CRM systém dokáže. Ještě vám ale povíme, jak tohle všechno funguje v RAYNET CRM. Pro jistotu jsme také připravili článek vysvětlující, co je CRM.