Jak navázat vztah?

 
Zahájit s někým konverzací na networkingu je novodobé hrdinství. Řiďte se Michalovými radami a hrdina bude i z vás.

V této části se budeme věnovat tomu, jak navazovat vztahy s lidmi na networkingu. Ta první věc, kterou potřebujete, je to zmiňované hrdinství – opustit svoji komfortní zónu a jít se s lidmi seznamovat. Ta druhá věc je, jak navázat ten první vztah a pak potřebujete konverzaci vést a rozvíjet, abyste posílili ten vztah.

Pojďme se podívat na ten druhý bod, jak udělat ice-break. Často bývají dvě situace. Buďto člověk sedí sám u stolečku nebo se chcete seznámit se skupinkou lidí. V té první situaci jdete za člověkem s jídlem a chcete se s ním seznámit. Co dělat? Co byste udělali?

Já doporučuju jednu věc, a to je hledat společné jmenovatele. Vy máte s tím člověkem spoustu věcí, které máte v ten daný čas na tom daném místě společné. Co to je? Je to ta akce, je to obsah akce, jsou to řečníci. Konverzaci můžete začít například: "Dobrý den, můžu si k vám přisednout?", a po chvilce se zeptat, jaký je řečník se Vám dneska líbil nejvíc nebo jak Vás konference zaujala. A to je ten otvírák a hlavně to, z čeho mají lidi strach a pak žádný vztah nenavážou.

Ta druhá situace je, když potřebuji udělat ice-break a začlenit se do skupiny lidí, která se baví. Tady doporučuju přijít ke skupince a zeptat se na jednoduchou otázku: "Mohu se k vám připojit?". Být potichu, sledovat dynamiku té skupinky a teprve potom se třeba představit.

Jaká je dobrá otázka, která otevře často ty ledy? Nejlepší je začít tím: "Odkud jste?" Je to otázka, kterou doporučuje Jim Collins, který napsal několik knih o managementu a on otázku "odkud jste" doporučuje z několika důvodů.

 První důvod je ten, že to je otevřená otázka na základě, které můžete najít spoustu podobných témat, a ta druhá věc je ta, že dáváte lidem svobodu, o čem se bavit. Někdy je člověk demotivovaný z práce a když se zeptáte, odkud jste, rádi se o tom, kde bydlí, pobaví. Naopak když se zeptáte na stejnou otázku třeba na konferenci lidí, kteří jsou do své práce zapálení, tak se o tom budou bavit rádi, budou říkat, že jsou z firmy XY a dělají tam to a to. Proto má ta otázka takovou sílu. 

Takže třeba to představení nebo ten ice-break by mohl vypadat tak, že přijdu k člověkovi a že se zeptám, jestli si můžu přisednout, jaké téma se mu líbí nejvíce a jestli se můžu zeptat, odkud jste. A už jsem navázal perfektně ten vztah a ten vztah teď je důležité rozvíjet. A na to se pojďme podívat.

Co je důležité při rozvoji konverzace, je hledat společná témata. Když najdete s člověkem společné téma, daleko rychleji ten společný vztah budujete. Cílem v konverzaci je tedy hledat společná témata, která vás spojují. 

Co v té konverzaci dělat? Možná jste zažili konverzace, které byly trapné, že jste nevěděli, o čem se bavit nebo jak tu konverzaci udržet. V dnešní době je zahajování konverzace dovednost, zvlášť v době, kdy hodně komunikujeme přes e-maily, SMS zprávy nebo přes Messenger.

První věc, která posouvá konverzaci dopředu, jsou otevřené otázky. Jsou to otázky, ne které není odpověď ano/ne a díky těmto otázkám můžete velice dobře poznávat tu druhou stranu a hledat si společné zájmy, takže pokládejte otevřené otázky.

Druhý nástroj je aktivní naslouchání. Soustřeďte se jen na jednu věc – tu konverzaci, vypněte si mobily a koukejte té druhé straně do očí.

Třetí věc jsou témata té konverzace. Existují doporučená a nedoporučená témata. Mezi nedoporučená témata bych řekl: politika, náboženství, finance, můžou to být vztahy, zdraví nebo osobní problémy.

Mezi témata bezpečnější patří témata osobních novinek, společní známí, know-how, koníčky, gastronomie, cestování nebo světové události.

Tím jsme si shrnuli, jak navazovat vztah. Bavili jsme se o tom, že je potřeba udělat hrdinství, udělat ice-break, vědět, jak ten ice-break udělat a vědět, jak rozvíjet tu konverzaci a být v té konverzaci silný.