Čeho se vyvarovat v networkingu

 
Účastníci networkingů se často dopouští šesti prohřešků. Vyvarujte se jim a networkujte smysluplně.

I když jsem zmiňoval v předchozí části, že vnímám networking jako důležitou dovednost obchodníka a zároveň důležitý nástroj, tak si myslím, že má ve společnosti negativní asociace. Je to z toho důvodu, že se vám taky možná stalo, jako mě, že jste byli na networkingové akce, že jste 10 minut s někým mluvili, on vám 10 minut říkal o tom, co dělá, jak je to úžasné, nepustil vás ke slovu, pak vám narval vizitku a skoro s vámi chtěl podepsat smlouvu. Kvůli tady těm interakcím podle mě lidé vnímají v dnešní době networking negativně. Pojďme se podívat na to, jaké často děláme chyby, že vlastně networking je takto vnímaný. Mám takových pár chyb, které vám chci nasdílet.

Ta první chyba- svaly jako vztahy. Pokud jdete na networking a jdete tam s tím, že nemáte zakázky, nemáte schůzky a jdete tam ty schůzky vytvořit nebo najít, tak budete mít žílu na čele, budete tlačiví a budete nepříjemní. Proto choďte na networking dlouhodobě. Mějte to jako dlouhodobou aktivitu, jako když chodíte do posilovny, tak ty svaly prostě dlouhodobě posilujete a budujete.

Ten druhý bod jsem nazval jako "jajánek". Když jsem začínal chodit na networkingy, tak jsem měl mindset, že vlastně všichni musí pomoct mně, že vlastně jsem očekával pomoc od druhých. Pak jsem jednou dostal zpětnou vazbu od jednoho známého, který mi říkal, že ten mindset má úplně opačný. Že vlastně chodí na networking s tím, že poslouchá lidi a když nějakým způsobem mu dává smysl to, co dělají a jsou mu sympatičtí, tak se jim naží pomoct. Já jsem si říkal, že tohle by mohlo být zajímavé zkusit, protože když někomu pomůžete, tak automaticky ten člověk vám to má tendenci vrátít. Dneska mám ten mindset takový, že poslouchám lidi a přemýšlím, jak je můžu posunout.

Ten třetí bod je potenciál sítě. Když jsem chodil na akce, tak jsem vnímal, že potenciál pro mě mají ti lidé, kteří jsou v té místnosti, že to můžou být ti potenciální zákazníci. Za mě je to chyba, protože podle mě nejzajímavější na networkingu je ta síť té vaší sítě. Takže daleko zajímavější je mít dobrou elevator-pitch a zaujmout člověka a ten se stane vaším ambasadorem a bude mluvit o tom, že vás potkal a co děláte svým známým nebo vás nejlépe propojí po networkingu s někým ze svých třeba klientů nebo kontaktů a doporučí vás. Takže daleko větší potenciál vidím vlastně v té síti lidí, se kterými se třeba potkáte osobně. 

Ten další bod- slabá elevator-pitch. Chodil jsem na akce a nedokázal jsem se dobře odprezentovat. Bylo to dlouhé, nebylo to úderné a bylo to příliš obecné. Tady tomu bodu budeme věnovat zvlášť pozornost v jedné z oblasti networkingu.

Ta pátá věc- komforní zóna. Když jdete na networking, tak často jste v zóně komfortu a okolo sebe máte zónu nekomfortu.  V té zóně komfortu je to, že jste u občerstvení, jíte, pijete, bavíte se třeba s lidma které už znáte nebo se bavíte s kolegou a ta nekomfortní zóna je ta, jít za novými lidmi, udělat icebreak, navázat s nimi vztah, prodat to, co dělám a to je zóna nekomfortu. Jednou jsem byl na Tedu, kde jsem slyšel jednu skvělou řeč od jednoho řečníka. A on potom vyběhl ze sálu, já jsem běžel ze sálu taky a vystoupil jsem z té své komfortní zóny a začal jsem se s ním bavit. Seznámil jsem se s ním a aktuálně vlastně jsme v pracovním kontaktu. A to co bylo důležité, bylo to vystoupit z té komfortní zóny.

Ten další bod, který považuju jako klíčový v networkingu a zároveň poslední, který chci zmínit u chyb, je nechtít se zalíbit každému. Podle mě je daleko lepší být autentický a být svůj a s nějakými lidmi vytvořit silnější vztah a s nějakými lidmi nevytvořit vztah žádný, než se chtít zalíbit každému a vlastně taky protéct prstama.