Co je to CRM?

Co je to CRM?
CRM je zkratka anglického termínu Customer Relationship Management - česky Řízení Vztahů se zákazníky. Standardně se touto zkratkou označují aktivity zaměřené na zlepšování vztahů se zákazníky napříč celým životním cyklem.

Navigace:

Co je CRM?

Pokračování...

CRM aktivity tedy sahají od prvního kontaktu a akvizice přes rozvíjení zákaznické loajality a řešení klientských problémů až po konec obchodního vztahu. Cíl CRM je tedy jasný – budovat spokojený vztah se stávajícími zákazníky a efektivně získávat nové.

Zeptá-li se vás někdo „Jak u vás děláte CRM?”, můžete si to volně přeložit jako „Co děláte pro to, abyste měli spokojené a loajální klienty?”.

CRM je klíčové pro všechny firmy, které staví zákazníky na první místo. Spokojený zákazník neodejde ke konkurenci a má k vašim produktům a službám blízký vztah. CRM strategie pak promyšlenými metodami usiluje o udržení spokojenosti ve všech fázích vztahu firma – zákazník...

CRM strategie působí na to:  

 • jak značka na potenciálního zákazníka působí,
 • jak obchodníci potenciálního zákazníka oslovují,
 • jak se o zákazníka firma stará po první koupi,
 • jak si během dalších nákupů firma udržuje zákazníkovu loajalitu
 • a v neposlední řadě jak se dokáže firma se zákazníkem rozloučit.

Oblast CRM je propojená s technologiemi, které pomáhají uplatnit CRM strategie v praxi – tyto technologie se nazývají CRM systémy nebo CRM softwary. Takže pokud předchozí otázku trošku obměníme a někdo se vás zeptá „Jaké CRM u vás používáte?”, tentokrát tím na 99 % myslí „Jaký používáte CRM systém/software?”.

Co je to CRM, už víte. Teď je čas zjistit, co jsou to CRM systémy a s čím firmám pomáhají.

CRM systémy

CRM systémy jsou nástroje, které pomáhají soustředit veškerá zákaznická data na jedno místo. Uživatelé pak mohou s těmito daty efektivně pracovat, využít je k úspěšnému obchodování a zvýší s jejich pomocí zákaznickou spokojenost.

Podle konkrétních funkcí mohou mít jednotlivé CRM různé cíle. Jsou však tři základní účely, které všechny CRM systémy spojují:

1. Poskytování informací skrze CRM systém

CRM systémy předávají maximální množství užitečných informací každému, kdo se dostane do kontaktu se zákazníkem, a to v kterékoli fázi prodeje. Patří sem třeba: 

 • celá historie toho, co máte s konkrétním klientem za sebou, 
 • jaké jste řešili problémy a s jakým výsledkem
 • nebo jaký je historický objem prodeje, který jste u klienta realizovali.

Tyto informace využije například:

 • obchodní oddělení při setkávání a navazování kontaktu s klienty,
 • zákaznická podpora pro rychlou pomoc současným klientům,
 • marketingové oddělení pro zacílení kampaní na stávající klienty.

2. Zjednodušení evidence zákaznických dat díky CRM systému

Pokud firmy zákaznická data evidují, často je mívají roztříštěná na různých místech, jako jsou excelové tabulky, různé firemní disky či dokonce tištěné dokumenty. CRM systém tuto bolest eliminuje a umožňuje firmám evidovat veškerá data na jednom místě.

V CRM systému proto najdete databázi klientů, plánovač obchodních aktivit i nástroje pro řízení obchodních případů.

3. CRM zefektivňuje práci

CRM dokáže automatizovat a usnadnit činnosti hned několika oddělení ve firmě, zejména pak obchodníků. Zbaví je administrativní zátěže, jako je přepisování, papírování nebo dohledávání informací, takže se mohou lépe věnovat tomu, co by mělo být hlavní náplní jejich pozice – obchodování

CRM ovšem usnadní práci také manažerům, týmu zákaznické péče a marketingovému oddělení.

Teď už víte, jaké zázraky CRM systém dokáže. Ještě vám ale povíme, jak tohle všechno funguje v RAYNET CRM.

RAYNET CRM

RAYNET je nejoblíbenější CRM systém v České republice s více než 6 tisíci aktivními uživateli. Při jeho návrhu a průběžném vylepšování usilujeme o to, aby se v něm pracovalo jednoduše, přirozeně a aby šetřil práci každému, kdo se pohybuje v obchodu. Jak tohle všechno RAYNET dokáže?

Síla RAYNETu tkví zejména ve třech základních funkcích – Adresáři, Obchodních případech a Aktivitách.

 

1. CRM Adresář – pro vysněný pořádek v kontaktech

Adresář pomáhá obchodníkům udržet všechny důležité informace o klientech na jednom místě. Vytvoří si v něm mocnou databázi kontaktů, která jim umožní rychle vyhledat libovolný kontakt a přidat nový záznam bez čekání – klidně i z terénu prostřednictvím mobilní aplikace RAYNET CRM.

U každého klienta uvidí kompletní historii všeho, co mají společně za sebou – schůzky, dokumenty, e-maily, reklamace i vlastní poznámky. Před schůzkou tak stačí obchodníkovi otevřít adresář a je v obraze.

2. Obchodní případy – pro perfektní přehled nad obchodem

V Obchodních případech uvidí obchodník nebo jeho manažer, na čem se aktuálně pracuje a jak se obchodům daří. Obchodníci si mohou detailně prostudovat obchodní výsledky a odhadnout, co je čeká. Snadno tak vyhodnotí, jaké obchodní příležitosti se mají věnovat a jaká je šance na úspěch.

V RAYNETu navíc rychle připraví všechny potřebné dokumenty pro zákazníka – nabídky, objednávky a kalkulace vyřídí na pár kliknutí, takže se zbaví zbytečného papírování.

3. CRM Aktivity – pro jistotu, že obchodníci na nic nezapomenou

Aktivity slouží jako chytrý kalendář, díky kterému si obchodníci udrží čistou hlavu. Rychle do něj zadají nové obchodní schůzky a úkoly, například přetažením dat z Adresáře nebo Obchodních případů. Aktivity jdou navíc propojit s kalendářem v mobilu a podporují sdílení kalendáře s kolegy.

Pokud vás RAYNET zaujal, mrkněte na podrobný popis všeho, co umí, nebo si rovnou toto české CRM vyzkoušejte na 30 dní zdarma (zcela bez závazků a bez zadávání platební karty).