Dobrý vs. špatný telefon

 
Na telefonáty vzpomínáme jako na příjemné, nebo nepříjemné. S Michalovými radami budou telefonáty s vámi vždy příjemné.

K obsahu mám pro Vás ještě pár tipů.

První tip, je otázka na začátku telefonu. Obchodníci často pokládají otázku "Máte na mě chvilku?", "Máte minutu?". Já doporučuji na školení pokládat otázku negativní, "Neruším vás od něčeho?", když položíte tuto otázku, tak lidi vybízíte, k tomu, aby řekli "Ne". Co se děje je to, že oni cítí větší bezpečí v tom, že vám mohou říct do telefonu pravdu a hned na začátku můžou říct "Ne". O tom napsal knihu Jim Camp, který napsal knihu Začít s NE, kde právě říká, že pokud lidé mají pocit, že mohou vyjádřit "Ne" na začátku komunikace, tak se v té komunikaci cítí bezpečněji. Takže z mého pohledu je "Neruším vás od něčeho?" na začátku telefonátu lepší, než "Máte na mě chvilku?".

Ten druhý tip se týká tahu na branku. V průběhu dialogu s potenciálním zákazníkem se budete bavit, a je potřeba, v případě relevance, přejít k tomu, že si domluvíte schůzku. K tahu na branku. Což může být tak, že řeknete "Pane Nováku, z toho co mi říkáte, tak z mého pohledu dává smysl se k tomu potkat osobně a probrat to na schůzce.", a teď být konkrétní, jak ta schůzka může vypadat a co může být výstupem té schůzky. Zároveň doporučuji, když si domlouváte termín schůzky, tak mít jeden, dva, termíny a ne říct "Řekněte mi kdy můžete příští týden, já mám zatím prázdný diář.", protože tím vlastně dáváte najevo, že nejste tolik vytížený. Takže doporučuji mít jeden, dva konkrétní termíny na schůzku.

Ten třetí tip je sekretářka, což je často problém, když voláte na recepci a chcete přepojit na určitou pozici. Tam už je hned větší šance, že vás odkáže na e-mail anebo, že vás nepřepojí. Proto je důležité znát jméno toho člověka, a ta druhá věc, když chce sekretářka vědět, z jakého důvodu chcete přepojit, tak doporučuji úplně stejně říct ten call script, akorát více zjednodušeně. Relevance, proč voláte, vyjádřit status, zájem, a potom jí poprosit, jestli je možné vás přepojit na konkrétní osobu.