Zájemce vs. „Potenciální odběratel“

Zájemce vs. „Potenciální odběratel“
Pokud patříte k uživatelům RAYNET CRM, kteří se zamýšlejí nad otázkou, k čemu a jak používat entitu Zájemce nebo jaký je rozdíl mezi použitím Zájemce a Firmy ve stavu "Potenciální Odběratel", máme pro vás pár zajímavých tipů, které vám (snad) pomohou najít správnou odpověď.

Entita "Zájemce" vznikla jako volná varianta překladu z anglického "Lead" (vodítko). Tento pojem se v zahraničních systémech používá především pro zaznamenání informací k potenciálnímu zájmu (nový klient, obchodní případ, atd.). V RAYNET CRM jsme pak tuto myšlenku dále rozvedli do zajímavých funkcí, které práci se zájemci usnadňují. Tyto funkce lze ovšem využívat i na úrovni evidence Firmy – jaký je tedy rozdíl mezi entitami Zájemce a Firma ve stavu "Potencionální Odběratel"?

Základní evidenční rozdíl spočívá v tom, že entita Zájemce vyžaduje povinně pouze uvedení jediné informace, kterou je Předmět. Do Předmětu lze stručně popsat hlavní podstatu věci, tedy např. "Zájem o dlouhodobou spolupráci" nebo "Telefonická poptávka", a to je vše, co si po vás systém žádá. Všechny ostatní atributy, které lze u Zájemce evidovat, jsou nepovinné, a proto je hlavní výhodou používání této entity především rychlost vytváření záznamu (pouze 1 povinný údaj). Při zavádění záznamu typu Firma už po vás systém bude chtít větší množství přesnějších informací.

Dalším podstatným rozdílem (a tedy i rozhodovacím kritériem) pro používání Zájemce na místo Firmy (ve stavu "Potenciální Dodavatel") je otázka – kdo nebo co je to za klienta, který se s námi spojil a chystá se spolupracovat? Pokud totiž neznáme jasnou odpověď – např. klient se v telefonu představil pouze jménem (a svou firmu utajil) nebo zaslal e-mail na zjištění ceny našich produktů a "zapomněl" se podepsat – pak vlastně ani nevíme, jak jej v CRM správně evidovat. Je to firma, živnostník, fyzická osoba, koncový spotřebitel nebo dokonce konkurence? Proto je v takovém případě mnohem snazší založit si záznam do adresáře Zájemců a veškerou evidenci si vést zde, alespoň do doby než se z takového zájemce vyklube skutečný "Potencinální Odběratel".

Zájemce

Jakmile totiž získáme k takovému kontaktu více přesných informací a především také důvěru (kolikrát už nás někdo jen tak vodil za nos a plýtval našim časem), není nic jednoduššího než převést Zájemce na záznam typu Firma, Osoba nebo tzv. Obchodní případ. K tomuto účelu slouží inteligentní funkce pod tlačítkem Akce – "Převést zájemce na...". Ta zajistí, aby byl záznam (a všechny navazující informace) správně převeden a zařazen podle vašeho výběru.

Potřeba evidence Obchodního případu je zároveň také dalším rozhodovacím kritériem, kdy kontakt do CRM zavést jako Zájemce a kdy už se jedná spíše o "Potencionálního Odběratele" (tedy Firmu). Entita Zájemce totiž neumožňuje Obchodní případ založit. Jedná se tak vlastně o další signál, že je dobré Zájemce převést. Jakmile totiž začneme s klientem řešit konkrétní obchodní záležitosti (např. nabídku), předpokládá se, že již získal naši důvěru a tedy i čas k přesnější a detailnější evidenci v CRM systému.

Toto jsou jen jedny z mnoha způsobů a postupů při používání entity Zájemce, a proto vždy doporučujeme vyzkoušet její využití právě pro váš byznys a nastavit si vlastní "pravidla hry". Mimochodem, jaké zkušenosti se Zájemci máte vy? Používáte je rádi nebo je to jen "něco navíc" k evidenci Firem? Podělte se s námi o vaše nápady nebo postřehy, budeme rádi!