Ceník

Aktuálně platný výchozí ceník používání RAYNET CRM je uveden níže:

Cena licence za každý uživatelský účet

650 Kč/měsíc (-8,3% z ceny u ročního předplatného)

Poplatek za zpracování při platbě převodem (platba kartou je zdarma)

59 Kč/platba

Poplatek za poskytnutí mimořádné zálohy dat (1x za 6 kalendářních měsíců je poskytnutí zálohy na vyžádání zdarma)

2 000 Kč/případ

Poplatek za navýšení limitů volání API – za každých 10 000 požadavků/den

1 000 Kč/měsíc

Poplatek za nadlimitní počet evidovaných záznamů, za každých započatých 200 tisíc záznamů (Adresář + Aktivity + Obchod včetně Faktur)

2 000 Kč/měsíc

Poplatek za online podepisování

Start - 4 dokumenty měsíčně

Zdarma

Lehce - 15 dokumentů měsíčně, každý další za 18 Kč

250 Kč/měsíc

Hutně - 35 dokumentů měsíčně, každý další za 14 Kč

490 Kč/měsíc

Na míru - Více než 250 dokumentů

Dle dohody

Poplatek za automatizace

Start - 50 průběhů měsíčně

Zdarma

Stavitel - 3000 průběhů

650 Kč/měsíc

Architekt - 10 000 průběhů

1 500 Kč/měsíc

Architekt+ - 10 000 průběhů, každých dalších započatých 1 000 průběhů za 80 Kč

1 500 Kč/měsíc

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že RAYNET je oprávněn jednostranně měnit výši Poplatku a dalších položek tohoto Ceníku. Takovéto změny Vám oznámíme minimálně 30 dní před jejich účinností.

Uzavřením smlouvy o užívání RAYNET CRM, jako Zákazník, výslovně prohlašujete, že jste si uvedený Ceník pečlivě prostudovali, zeptali jste se na vše, co Vám bylo nejasné a že Vám byly veškeré případné dotazy RAYNET zodpovězeny. Zároveň prohlašujete, že Ceníku a jeho jednotlivým položkám rozumíte a s tímto souhlasíte.