Pro vývojáře

16. 08. 2023
Rozšíření API
🏗️ Přidali jsme:
  • pro API endpoint seznam OP a detail OP jsme do response přidali nový klíč phaseChanges. V něm je možné získat změny stavu OP v čase.
  • upravili jsme API endpoint pro práci s fakturami. Například součástí volání pro vložení a editaci jsou již položky faktury. Není potřeba je vkládat samostatně. Po vložení již neprobíhají žádné přepočty cen, DPH, atd. Data jsou zapsána v přesné podobě do RCRM. Původní API na vytvoření a editaci faktur je podporováno již pouze na vybraných instancích.
API
28. 06. 2023
Rozšíření API
🏗️ Přidali jsme:
  • API endpoint pro přidání, upravení a smazání volitelného pole
  • API endpoint pro přidání vlastního tlačítka a získání seznamu vlastních tlačítek
  • ke konkrétnímu záznamu možnost přidání složky z Dokumentů (DMS)
  • u Klienta, Kontaktní osoby a OP možnost nastavit vazbu na Lead
  • možnost nastavit fyzická osoba na úrovni Leadu
  • editování stavu u nabídky
  • doplnění seznamu a detailu zálohové a opravné faktury o napojenou fakturu - normalInvoice
📄 Opravili/doplnili jsme dokumentaci:
  • opravený návratový kód při překročení denního API limitu z 503 Service Unavailable na 429 Too Many Requests
#API