Název projektu:

RAYNET

- CRM Ultra

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0008996
Předmět a cíl:

S finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu ICT a sdílené služby, firma vyvíjí sadu nových produktů a tvoří nová pracovní místa.