Co je to obchodní strategie a proč je důležité ji mít

Co je to obchodní strategie a proč je důležité ji mít

Pokud víte, kam chcete směřovat a kde chcete v byznysu být třeba za rok, snadněji si podle toho naplánujete úkoly, deadliny a potřebné zdroje. Díky tomu zvýšíte pravděpodobnost, že se k cíli skutečně doberete. S tímhle vším vám pomůže obchodní strategie.

Co je to obchodní strategie

Obchodní strategie je nástroj, který firmám pomáhá fungovat, vyvíjet se a růst. Jde o soubor plánů a činností, který definuje obchodní cíle firmy a jednotlivé kroky, které k dosažení cílů potřebuje dělat.

Její součástí tedy jsou:

  • vize a obchodní cíle, aby firma věděla, kam směřuje a čeho chce dosáhnout,
  • klíčové hodnoty, které udávají, co zaměstnanci firmy mají a nemají dělat,
  • SWOT analýza určující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, kterým firma musí čelit,
  • taktiky nebo postupy, co musí kdo ve firmě udělat, aby se naplnily plánované cíle,
  • plán přerozdělení a využití zdrojů na plnění jednotlivých kroků,
  • metriky, díky kterým firma vyhodnocuje, jak si stojí v plnění úkolů a cílů.

Proč je obchodní strategie důležitá

Obchodní strategii potřebuje každá firma, protože díky ní:

  • lépe plánuje a má kontrolu nad situací – ví, které kroky jí pomohou k dosažení cílů, a umí vyhodnotit, jestli cíle splňuje,
  • zvyšuje svou efektivitu – lépe využívá zdroje, plánuje pracovní role a úkoly, vynakládá úsilí správným směrem,
  • poznává své silné a slabé stránky – zhodnocuje silné stránky, využívá příležitosti, vyvažuje slabé stránky a lépe čelí výzvám a možným hrozbám,
  • zajišťuje si výhodnou pozici na trhu – vytvořením strategie, ve které zhodnotí silné stránky, získává konkurenční výhodu.

Jak vytvořit obchodní strategii

Aby obchodní strategie fungovala správně, musí vycházet z aktuálních dat. Je proto nutné nejdřív analyzovat situaci ve firmě a zjistit, jak si firma stojí, kolik má produktů, zakázek, jaké zisky a podobně. Na základě analýzy, plánů, přání a možností firmy se stanoví cíle, kterých chce dosáhnout. V posledním kroce se definují kroky, které musí každý ve firmě k dosažení cílů splnit.

Jakmile má firma obchodní strategii hotovou, je potřeba průběžně hlídat plnění úkolů a zda firmu opravdu vedou k cíli. Pokud se někde nedaří, musí firma strategii upravit. Stejně tak reaguje firma i na změny na trhu nebo v celém podnikání.

Přehled o tom, jak se vám daří cíle plnit, můžete mít díky našemu RAYNET CRM. Hned uvidíte, jak si vede váš obchod, kdo na čem pracuje a lépe odhadnete, jaké výsledky můžete očekávat.

Jak se liší obchodní strategie a obchodní plán a proces

Obchodní plán vytváří podnikatelé předtím, než svůj byznys založí, a jde o návod, podle kterého při zakládání firmy postupují. Zahrnuje podnikatelský nápad, finanční náklady pro start firmy, očekávané prodeje a zisky, analýzu zákazníků a trhu.

Obchodní strategii využívají už fungující firmy, které chtějí zlepšit svůj obchodní proces a naplňovat cíle firmy. Strategie mohou být načrtnuté už v obchodním plánu, ale jak firma dál pokračuje a roste, strategii aktualizuje a upravuje.

Obchodní proces je osnova konkrétních úkolů a aktivit vedoucích k zisku. Proces je opakovatelný, flexibilní, strukturovaný a měřitelný. Jak nastavit obchodní proces, si přečtěte v kapitole našeho SalesDriveru.