Co dělá obchodní manažer a jaká je jeho role ve firmě

Co dělá obchodní manažer a jaká je jeho role ve firmě

Obchodní manažer musí být dobrý obchodník i psycholog. Jeho úkolem je vést obchodní tým k vytyčeným cílům a udržovat zdravou firemní kulturu mezi obchodníky. Přečtěte si,  jaký je jeho popis práce a jaký by měl být, aby svůj tým dobře vedl.

Kdo je obchodní manažer nebo obchodní ředitel

Obchodní manažer nebo manažer obchodu je zkušený obchodník, který řídí celý obchodní tým a odpovídá za jeho výsledky.

V angličtině se pro tuto pozici používají názvy sales director nebo sales manager. V českém prostředí mívá označení obchodní ředitel nebo obchodní manažer stejný význam, někdy však ředitel stojí nad manažerem – záleží na hierarchii firmy.

Jejich funkce je ale podobná, oba jsou lídrové obchodních týmů, nastavují strategii a obchodní cíle a dbají na to, aby je obchodníci dodržovali.

Náplň práce obchodního manažera

Obchodní manažer zodpovídá za obchodní tým a naplňování obchodních cílů. To konkrétně znamená, že:

 • nastavuje obchodní strategii a dohlíží na její dodržování,
 • plánuje obchodní cíle a odpovídá za výsledky týmu,
 • vede obchodní tým, zaškoluje, motivuje a hodnotí obchodníky,
 • nastavuje a aktualizuje obchodní procesy,
 • udržuje obchodní vztahy většinou s VIP klienty a klíčovými partnery, s čímž mu pomáhá CRM, ve kterém si o nich eviduje vše podstatné,
 • reprezentuje firmu,
 • rozvíjí velké obchodní příležitosti.

Chcete-li se naučit pracovat s CRM, vyzkoušejte si ho nanečisto. Většina CRM dodavatelů nabízí zkušební verzi po omezenou dobu zdarma.

Vyzkoušet CRM

Plat obchodního manažera

Stejně jako u dalších obchodníků má plat obchodních manažerů dvě složky – fixní a pohyblivou, která se odvíjí od prodeje. Záleží tedy na jeho schopnostech, ale průměrně si měsíčně vydělá kolem 60 000 Kč hrubého.

Jaká je role manažera obchodu

Obchodní manažer je rozkročený mezi obchodem a leadershipem. Dobře musí zvládat obojí, řízení obchodu i obchodního týmu.

Jdou za ním úspěchy i neúspěchy obchodního týmu. Aby obchodníci odváděli svou práci co nejlépe a byli spokojení, musí obchodní manažer být dobrým lídrem. To znamená, že:

 • buduje dobré vztahy v týmu,
 • vede tým k nejlepším výsledkům,
 • nabírá nové lidi do týmu a onboarduje je,
 • vzdělává stávající obchodníky.

Jaký by měl obchodní manažer být

Jak je vidět, manažer obchodu má hodně úkolů a velkou zodpovědnost. K tomu potřebuje:

 • být pečlivý a vytrvalý,
 • mít dobré komunikační schopnosti,
 • umět vyjednávat a být rozhodný,
 • umět vyhodnocovat rizika,
 • být dobrý vůdce a umět strhnout svůj obchodní tým,
 • mít pozitivní přístup a umět naslouchat.

Hard skills a soft skills, které by měl obchodní manažer mít

Hard skills

Soft skills

Znalost produktu
Strategické myšlení
Datová analýza
Řízení týmu a leadership
Nábor lidí
Obchodní dovednosti
Ovládání CRM

Empatie
Psychická odolnost
Komunikační dovednosti
Řešení problémů
Delegování
Aktivní naslouchání
Motivace sobě i ostatní

Další tipy a rady, díky kterým se z obchodních manažerů rychle stanou profíci, najdete v našem hubu pro obchodní manažery Sales Driver.