TOP 8 obchodních dovedností úspěšných obchodníků

TOP 8 obchodních dovedností úspěšných obchodníků

Každý obchodník má odlišný prodejní styl. Jsou však určité dovednosti, které mají všichni špičkoví obchodníci společné. Popsali jsme 8 dovedností, které jsou podle nás pro obchodní zástupce v 21. století nezbytné – ať už pro navazování vztahu s klienty, nebo pro identifikaci potřeb zákazníka či pro samotný prodej.

1. Aktivní naslouchání

Pryč jsou časy, kdy byli obchodníci dravé šelmy, které klientům na sílu tlačily produkty a nepustily je ke slovu. Zkušenosti ukázaly, že mnohem příjemnějším a efektivnějším přístupem pro obě strany je empatie a aktivní naslouchání. V ideálním případě dnes většinu obchodní schůzky nemluví obchodník, ale klient. 

Aktivní naslouchání = věnování maximální pozornosti klientovým problémům, nedostatkům a nápadům bez jakéhokoliv přerušování. Klient musí na schůzce vědět, že obchodník jeho problémy vnímá, chápe a přemýšlí nad nimi.

Díky aktivnímu naslouchání obchodník:

 • rychleji pozná potřeby klienta a vymyslí pro něj nejlepší řešení,
 • naváže na schůzce relevantními otázkami,
 • přirozeně vede konverzaci
 • a lépe u klienta vzbudí důvěru.

Aktivní naslouchání je dovednost, kterou je nezbytné trénovat. Máte-li možnost, procvičujte ho s kolegy v týmu nebo zajděte na školení.

2. Budování vztahů

Pokud po zaplacení faktury klient o obchodníkovi už nikdy neuslyší, je to špatně. Obchodník by měl s klienty udržovat dobré vztahy, protože:

 • klient může v budoucnu požadovat další řešení,
 • díky dobrým vztahům se zvyšuje pravděpodobnost, že klient firmu doporučí dál,
 • čím větší síť kontaktů, tím větší šance na nové leady.

Obchodník by se měl v rozumných intervalech klientům čas od času ozvat a zeptat se, jak se jim daří, co je u nich nového a jak jsou s řešením spokojení. Klient tak bude vědět, že firma z něj nechtěla jen vytáhnout peníze, ale zajímá se o to, zda mu řešení skutečně pomáhá.

Budování vztahů doporučujeme nejen s klienty, ale se všemi profesionály z oboru. Když znají obchodníkovo jméno, roste šance, že se mu ozvou, až budou oni či jejich známí potřebovat vhodné řešení. Pro budování sítě kontaktů dnes většina obchodníků využívá LinkedIn. Více o tom, jak využít při obchodování LinkedIn, jsme sepsali do samostatného článku.

3. Znalost produktu

Zní to jako samozřejmost, ale v praxi si část manažerů stále myslí, že nového obchodníka mohou hned poslat na obchodní schůzku, i když podobný produkt nikdy předtím neprodával. Ale ani ten nejcharismatičtější obchodník na světě neuspěje bez znalosti produktu – pokud o něm příliš neví, nemá co prodávat.

Zaučení do produktu by měl mít v režii obchodní manažer, který pro obchodníky sestavuje onboarding. Pro obchodníky by měl připravit podrobný produktový manuál, pravidelně je seznamovat s produktovými novinkami a pořádat pravidelné produktové tréninky – a to pro juniory i seniory. 

Pokud jako obchodník máte pocit, že nemáte o produktu dostatečné znalosti, promluvte si o tom se svým nadřízeným.

4. Umění konverzace

Obchodník nemusí být extrovert, ale musí umět vést smysluplnou obchodní konverzaci i small talk. Kromě zmíněného aktivního naslouchání by také:

 • měl mluvit stručně a srozumitelně,
 • měl mluvit k věci a neopakovat se,
 • neměl poučovat protějšek,
 • neměl skákat do řeči,
 • a neměl by se bát přiznat, že něco neví.

Přestože by měl na obchodní schůzce mluvit hlavně klient, konverzaci aktivně řídí obchodník. Má kontrolu nad jejím směřováním, délkou a smysluplností.

Umění konverzace ovládne obchodník pouze díky tréninku. Nestačí jen pravidelně mluvit s lidmi, ale také nad konverzacemi (nejen obchodními) aktivně přemýšlet a reflektovat je.

5. Strategické vyhodnocování

Každá firma, ať už jde o korporát, nebo startup, by měla mít přesně definovaný obchodní proces – tedy návod, podle kterého mají obchodníci při řešení obchodních případů postupovat. Přesto musí obchodník umět sám vyhodnotit, které řešení je v konkrétní obchodní situaci nejlepší.

Potřebuje mimo jiné rozhodnout:

 • jestli je lead relevantní a odpovídá ideálnímu zákazníkovi,
 • zda produkt či služba reálně zákazníkovi pomůže,
 • které řešení zákazníkovi nabídnout,
 • zda má smysl oslovit zákazníka s follow-up nabídkou.

Schopnost správně se v podobných situacích rozhodnout se odvíjí od zkušeností. Pokud jste junior, doporučujeme si najít mentora a sdílet zkušenosti s ostatními obchodníky v práci, na networkingových akcích nebo on-line. Výrazně vám pomůže také samostudium – čím více si toho o salesu přečtete, tím víc munice budete mít do běžné praxe.

6. Vyjednávání

Říká se, že v životě nedostaneme to, co si zasloužíme, ale to, co si vyjednáme. V obchodě to platí dvojnásob. Pokud obchodník umí vyjednávat, přináší firmě lepší marže a nemusí jako obchodní nástroj využívat slevy.

Obchodník vyjednává neustále, například:

 • o ceně, 
 • o podobě smlouvy, 
 • s kolegy v týmu, 
 • s produktovými manažerem, když potřebuje upravit funkcionalitu produktu, 
 • s klienty, pokud se objeví problém.

Ve vyjednávání se kromě každodenní praxe zlepšíte také pomocí samostudia, kurzů a mentoringu. Přestože vyjednávání není exaktní věda, existuje pro něj spousta osvědčených metod a postupů, které můžete ihned uplatnit.

TIP: Doporučujeme náš volně dostupný videokurz SALESMAJSTR, kde s vámi lektor Michal Musil z GrowJOB Institute projde základy i pokročilé techniky obchodního vyjednávání.

7. Projektové řízení

K prodávání je potřeba systematický přístup a chytré plánování. Proto by se měli obchodníci inspirovat u zkušených projektových manažerů. Stejným způsobem, jak oni přistupují ke svým projektům, by měli obchodníci přistupovat ke svým zakázkám.

Dovednosti z oblasti projektového řízení dávají obchodníkům kontrolu nad rozjednanými případy, flexibilitu, organizovanost a schopnost individuálně přistupovat k jednotlivým klientům.

Díky znalostem projektového řízení obchodníci:

 • lépe stíhají termíny,
 • rychleji uzavírají obchody,
 • zvyšují klientskou spokojenost,
 • hlídají budget u jednotlivých zakázek
 • nebo lépe předpovídají výsledky.

Nejlépe jako obchodník ovládnete projektové řízení, když se budete aktivně zajímat o to, jak v běžné praxi pracují projektoví manažeři. Přemýšlejte nad tím, jak jejich know-how a zkušenosti můžete uplatnit ve své každodenní práci.

8. Time management

Využít naplno svůj čas chce každý. U obchodníka je tento pocit umocněný stresem z toho, že když neuzavře dost zakázek, bude mít na konci měsíce nízké provize.. Obchodník navíc vždy řeší několik zakázek naráz a sám si musí rozplánovat schůzky, cesty, telefonáty i administrativu.

Výhodou je, že pro ovládnutí time managementu není potřeba talent jako v případě aktivního naslouchání nebo umění konverzace. Stačí si zjistit osvědčené poučky a řídit se jimi

Doporučujeme například:

 • automatizovat administrativu a omezit nesmyslné tasky,
 • pro tvorbu dokumentů využívat šablony,
 • neodkládat nepříjemné úkoly,
 • prioritizovat úkoly
 • a také odpočívat.

Tyto a další rady podrobně rozebíráme v samostatném článku o time managementu pro obchodníky.

TIP: Část povinností spojených s time managementem a projektovým řízením delegují obchodníci na CRM. Zbavuje je zbytečného papírování, aby mohli víc času trávit s klienty. Pokud ještě CRM nepoužíváte, vyzkoušejte si ho na 30 dní zdarma.

Vyzkoušet CRM