Co je to CRM?

Co je to CRM?
CRM je software umožňující řízení dobrých vztahů se zákazníky. Je to systém, který slouží k řízení nových akvizic a můžete v něm shromažďovat, udržovat a analyzovat všechny užitečné údaje o zákaznících, jako jsou kontaktní informace, obchodní transakce nebo historie vaší vzájemné komunikace.

Všechny tyto údaje pak díky CRM využijete k:

  • porozumění zákazníkům a jejich potřebám,
  • posílení obchodníků,
  • zlepšení zákaznické péče
  • nebo podpoře marketingových aktivit.

V základu se CRM systémy dělí do tří kategorií, ale spousta CRM systémů tyto kategorie vzájemně propojuje:

Operativní CRM 

Podporuje zejména obchodní aktivity a front office. Umožňuje sbírat data o zákaznících a vylepšit tak prodej nebo marketing.

Analytické CRM

Získaná data o zákaznících analyzuje a vytváří tak základ pro důležitá firemní rozhodnutí. Také vyhodnocuje marketingové kampaně nebo napovídá obchodníkům, na které příležitosti se zaměřit.

Kolaborativní CRM

Vytváří kanály pro přímou komunikaci se zákazníkem a posouvá ji vpřed. Zákazníky spojí například s technickou podporou, marketingovým oddělením nebo IT konzultantem. Podporuje zejména zákaznickou péči a umožňuje lépe reagovat na individuální potřeby zákazníků.

CRM softwary pomáhají firmám reagovat na potřeby zákazníků už od roku 1995. Od té doby však pořádně vyrostly. Zatímco tehdy šlo o pouhé databázové systémy, dnešní CRM vám umožní:

  • integraci s účetními, podnikovými a dalšími systémy,
  • vyřizovat e-maily a telefonáty,
  • analyzovat data v přehledných statistikách a grafech
  • nebo si je vzít do terénu díky mobilní aplikaci.

Chcete, aby CRM posunulo i vaši firmu? Vyzkoušejte RAYNET. K tomu, aby posílil váš obchod, mu stačí 3 jednoduché kroky.